જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન JMC વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી 2024 જાણો કેવીરીતે ફોર્મ ભરવું પૂરી માહિતી

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને વિવિધ જગ્યાઓ (JMC ભરતી 2024) માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ વિવિધ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને JMC વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે નીચે કેવી રીતે અરજી કરવી તે શોધી શકો છો. JMC ભરતી 2024 માટે નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે નિયમિત પણે તપાસતા રહો.

JMC ભરતી 2024: જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિવિધ JMC પોસ્ટ માટે 46 ખાલી જગ્યાઓ સાથે આવે છે. અધિકારીઓએ જાહેરાત કરી છે કે સાતત્યપૂર્ણ શૈક્ષણિક રેકોર્ડ ધરાવતા યુવાન ઉમેદવારો JMC વિવિધ પોસ્ટની ભરતી 2024 માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. સત્તાવાર વેબસાઈટ પર 09-01-2024 થી ઓનલાઈન નોંધણી વિન્ડો શરૂ કરવામાં આવી છે. JMC વિવિધ પોસ્ટ્સ ભરતી ડ્રાઇવ અને JMC વિવિધ પોસ્ટ્સ ભરતી માટે ઑનલાઇન અરજી કરવાની સીધી લિંક સંબંધિત વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ જુઓ

ભરતી સંસ્થાજૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (JMC)
પોસ્ટનું નામવિવિધ પોસ્ટ્સ  
ખાલી જગ્યાઓ46
જોબ સ્થાનભારત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ31-01-2024
લાગુ કરવાની રીતઓનલાઈન 

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન JMC ભરતી 2024

  • ઇન્સ્પેકટર, વર્ગ-૩: 03
  • નાયબ એકાઉન્ટન્ટ. વર્ગ-૩: 02
  • નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર (સિવીલ), વર્ગ-૩: 03
  • આસિ.ઇજનેર(સિવીલ), વર્ગ-૩: 06
  • ઓવરશીયર(સિવીલ), વર્ગ-૩: 08
  • ઇલેકટ્રીકલ ઇન્સ્પેકટર, વર્ગ-૩: 03
  • ફુડ સેફટી ઓફિસર, વર્ગ-૩: 02
  • સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર કમ વોર્ડ ઓફિસર, વર્ગ-3: 16
  • લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર, વર્ગ-૩: 03

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પોસ્ટની કુલ સંખ્યા:

  • 46

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન JMC ભરતી 2024 – શૈક્ષણિક લાયકાત:

શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન JMC ભરતી 2024 – પસંદગી પ્રક્રિયા:

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન JMC ભરતી 2024 – કેવી રીતે અરજી કરવી?:

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી શરતોઃ

(૧) કોઇપણ સંજોગોમાં ટપાલથી કે રૂબરૂ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહી. ફકત ઓનલાઇન જ અરજી કરવાની રહેશે.

(૨) આ જગ્યાઓની શૈક્ષણિક લાયકાત, પગારધોરણ તેમજ અન્ય માહિતીઓ જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ https://junagadhmunicipal.org/ પરથી મેળવવાની રહેશે.

(૩) ઉમેદવારે નિયત થયેલ ફી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૪, ૨૩-૫૯ કલાક સુધીમાં ઓનલાઇન ભરપાઇ કરવાની રહેશે. ફી વગરની અરજીઓ આપોઆપ નામંજુર ગણવામાં આવશે.

(૪) આ ભરતી પ્રક્રિયા બાબતેં પસંદગી સમિતિ દ્વારા જરૂર જણાય તો મેરિટ આધારીત શોર્ટ લિસ્ટેડ થયેલ ઉમેદવારોને જ ફકત પ્રથમ તબ્બકે ફિઝીકલ ડોકયુમેન્ટ વેરીફીકેશનમાં બોલાવવામાં આવશે.

(૫) સરકારશ્રીના નિતિ નિયમો અનુસાર અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોને ઉમરમાં છુટછાટ આપવામાં આવશે.

(૬) સરકારશ્રીના નીતિ નિયમોનુસાર SC, ST, SEBC, મહિલા અનામત, દિવ્યાંગ, માજી સૈનિક, E.W.S. વિગેરે માટે જગ્યાઓ અનામત રાખવામાં આવશે. તથા માજી સૈનિક તથા દિવ્યાંગ માટેની જગ્યાઓ જે-તે કેટેગરીમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે.

(૭) વધુ વિગતો માટે જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ https://junagadhmunicipal.org/ પરથી જાણકારી મેળવી લેવી.

(૮) આ ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે કમિશનરશ્રી, જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા, જુનાગઢ જે નિર્ણય કરે તે આખરી અને દરેકને બંધનકર્તા રહેશે. ફોર્મ ભરવાના સંદર્ભમાં ઉમેદવારો માટેના હેલ્પલાઇન નં.8929013101

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન JMC ભરતી 2024 – મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

જેએમસી વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે અરજી કરવા ઇચ્છુક લાયકાત ધરાવતા સ્નાતક ઉમેદવારોએ તેમના અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવાના રહેશે જેના માટે લિંક 23મી ડિસેમ્બર 2024ના રોજ સક્રિય કરવામાં આવી છે. જેએમસી વિવિધ પોસ્ટ્સ માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની લિંક અને ફી ચુકવણી પોર્ટલ 31-01 સુધી લાઇવ રહેશે. -2024. JMC વિવિધ પોસ્ટની ભરતી 2024 માટેના સંપૂર્ણ સમયપત્રકની નીચે ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન JMC – વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs)

JMC વિવિધ પોસ્ટની ભરતી 2024 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

JMC વિવિધ પોસ્ટની ભરતી 2024 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

31-01-2024

Hello Friends આ વેબસાઈટ Hindietc.com - We Gujarati Team દ્વારા સંચાલન થાય છે આ વેબસાઈટ પર સરકારી અપડેટ - નવી આવનારી ભરતીઓ - બિજનેસ આઈડિયા અને ગુજરાતના ટ્રેન્ડીંગ ટોપિક વિષે માહિતી આપે છે એક દમ જડપી અપડેટ મેળવવા whatsapp ગ્રુપમાં આજે જ જોડાઓ,

Leave a comment

Join Whatsapp Group