નવા ટ્રાફિક નિયમો હેઠળ, ડ્રાઇવરે તેના તમામ દસ્તાવેજો તેના મોબાઇલમાં સંગ્રહિત કરવાના રહેશે.

નવા ટ્રાફિક નિયમો હેઠળ, દસ્તાવેજોની કોઈ ભૌતિક ચકાસણી થશે નહીં

અને જો  ટ્રાફિક અધિકારી ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ રદ કરવા માંગે છે, તો તે વેબ પોર્ટલ  દ્વારા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ રદ કરી શકે છે.

નવા મોટર વ્હીકલ એક્ટ હેઠળ ડ્રાઇવરના વર્તન પર પણ નજર રાખવામાં આવશે અને પોલીસ અધિકારીની ઓળખ પણ પોર્ટલમાં અપડેટ કરવામાં આવશે.

જ્યારે પણ કોઈપણ ડ્રાઈવર કે વાહનની તપાસ કરવામાં આવશે ત્યારે તેનો રેકોર્ડ  પણ પોર્ટલ પર અપડેટ કરવામાં આવશે.

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ રદ થયા પછી, અપરાધીએ  ડિજિટલ પોર્ટલ પર જાણ કરવી પડશે.

ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા તમામ લોકોએ મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1989 હેઠળ  દંડ ભરવો પડશે.

અધિકૃત પોર્ટલ દ્વારા ટ્રાફિકના તમામ નિયમોનો ભંગ કરનારા  લોકોને ઈ-ચલણ જારી કરવામાં આવશે.

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ અને અન્ય દસ્તાવેજો જેમ કે નોંધણી પ્રમાણપત્ર ડીજી લોકર અથવા એમ પરિવહન દ્વારા સંગ્રહિત કરવામાં આવશે.

ડ્રાઇવર રૂટ નેવિગેશન માટે કોઈપણ હેન્ડહેલ્ડ કોમ્યુનિકેશન ડિવાઇસનો ઉપયોગ  કરી શકે છે. પરંતુ આ માટે ડ્રાઇવરનું ધ્યાન ડ્રાઇવિંગ પર હોય તેની ખાતરી  કરવી જરૂરી છે.