1

પીરિયડ્સ ચૂકી જવા

2

થાક લાગવો

3

ઉબકા આવવા

4

ચક્કર આવવા

5

શ્વાસ લેવામાં તકલીફ

6

માથાનો દુખાવો

7

વારંવાર પેશાબ લાગવો

8

સ્તનોના કદમાં ફેરફાર

9

રક્તસ્ત્રાવ અને ખેંચાણ

10

શ્વાસ લેવામાં તકલીફ