મિત્રો ગેંડોની જાડી ચામડી હોય છે, અને જે અમુક વિસ્તારોમાં 2 ઇંચ સુધી જાડી હોય છે.ગેંડો એક શાકાહારી પ્રાણી છે,

ગેંડોની દેખવાની ક્ષમતા નબળી હોય છે પરંતુ ગેંડોની સાંભળવાની અને સુન્ગવાની ક્ષમતા અને ભાવના વધારે હોય છે. 

ગેંડો તેમના શિંગડાનો ઉપયોગ શિકારી સામે રક્ષણ માટે અને અન્ય ગેંડાઓ સાથેની લડાઈમાં કરે છે. ગેંડા શિંગડા ખુબજ મજબુત હોય છે,

દોસ્તો ગેંડાના શિંગડા કેરાટિનથી બનેલા હોય છે, તે જ પદાર્થ જે માનસ ના  વાળ અને નખ બનાવે છે. જે તમને નઈ ખબર હોય,

ગેંડો માટે શિકાર એ એક મોટો ખતરો છે, કારણ કે કેટલીક સંસ્કૃતિઓમાં તેમના માનવામાં આવતા ઔષધીય ગુણધર્મો માટે તેમના શિંગડાનું ખૂબ મૂલ્ય છે.

ગેંડો ભયંકર છે, કેટલીક પ્રજાતિઓ લુપ્ત થવાની અણી પર છે.સફેદ ગેંડા હાથી પછી બીજા નંબરનું સૌથી મોટું ભૂમિ પ્રાણી છે.

મિત્રો જયારે ભારતીય ગેંડાને એક જ શિંગડા હોય છે, અને જ્યારે જાવાન અને સુમાત્રન ગેંડાને બે શિંગડા હોય છે

ગેંડો માટે ગર્ભાવસ્થાનો સમયગાળો લગભગ 15-16 મહિનાનો હોય છે.જો કોઈક રીતે આ (સિંગડા) હોર્ન તૂટી જાય છે, તો તે થોડા સમય પછી ફરીથી વધે છે.

તેમને કાદવમાં રહેવું ગમે છે. આ શાકાહારી પ્રાણીઓ ઘાસ, છોડો, ઝાડના પાંદડા વગેરે ખાઈને જીવન પસાર કરે છે.

ગેંડો શાકાહારી છે અને પાંદડા, ઘાસ અને ફળો સહિત વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિ ખાય છે.અને ગેંડાની સૂંઠ પર જોવા મળતા શિંગડા વાસ્તવમાં શિંગડા નથી,